CardioLines
Cardiolines - בקרה יומיומית על מערכת הלב וכלי הדם
- מעקב אחר מצב הלב וכלי הדם בזמן הפעילות הפיסית
- איתור דפוסים בתוצאות הבדיקה
- תחזית להתפתחות האי סדרים במערכת הלב וכלי הדם

Cardiolines – קשר רציף בן הרופא לחולה

- קו תמיכה בלקוחות הפועל עשרים ארבע שעות ביממה
- בקרה בזמן אמת
- יעוץ לפי תוצאות הבדיקה דרך האינטרנט

Contact

Copyright © 2019 CardioLines. All rights reserved.